Όραμα για καινοτομία
Είμαστε ηγέτες στην αναγνώριση προσώπου. Αναπτύσσουμε software ασφάλειας, με ειδίκευση στα πλήθη, σε πραγματικό χρόνο, μέσω καμερών IP.
Όραμα για καινοτομία
Είμαστε ηγέτες στην αναγνώριση προσώπου. Αναπτύσσουμε software ασφάλειας, με ειδίκευση στα πλήθη, σε πραγματικό χρόνο, μέσω καμερών IP.
Hi-Tech Facial Recognition
Σήμερα η ασφάλεια είναι ένα από τα στοιχεία που εκτιμώνται περισσότερο σε οποιοδήποτε περιβάλλον ή κατάσταση. Το να μην χρειάζεται να ανησυχείτε για την αίσθηση ασφάλειας και προστασίας είναι μια άυλη, ωστόσο πολύ σημαντική αξία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βελτιωνόμαστε συνεχώς, ώστε να μην χρειάζεται εσείς να ανησυχείτε για τον εαυτό σας. Με το λογισμικό μας για αναγνώριση προσώπου, μπορείτε να βελτιώσετε την ασφάλειά σας και να βοηθήσετε τους ανθρώπους να αισθάνονται ασφαλείς.
Nuestro trabajo
Η δουλειά μας
Παρέχουμε έρευνα και ιδιόκτητη τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, μια διαδικασία κατά την οποία το λογισμικό μας καταφέρνει να ανιχνεύσει, να αναγνωρίσει και να επαληθεύσει την ταυτότητα ενός ατόμου.
Software único
Μοναδικό λογισμικό
Το λογισμικό της Herta είναι το αποτέλεσμα αρκετών χρόνων έρευνας και ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό λογισμικό που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα, την ακρίβεια και την ευκολία χρήσης του.
Nuestro equipo
Η ομάδα μας
Για την Herta, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι οι άνθρωποι. Διασφαλίζουμε ότι διαθέτουμε μια ομάδα υψηλής εξειδίκευσης που βρίσκεται σε συμφωνία με τις αξίες και τους στόχους μας και είναι ικανή να βελτιωθεί τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο.
Gartner Announced

Herta announced as Gartner’s “Cool
Vendors in AI for Computer Vision” 2018

Why do Gartner think we are Cool?

 

According to Gartner, “Herta is one of the few face recognition providers that is able to commercialize real-time face matching in complex scenes and in uncontrolled environments.”

“Its solution is designed for crowded environments and is already in real deployments. For example, Herta can detect multiple faces in movement at the same time and over multiple IP cameras.” *