Missió i visió

MISSIÓ

La missió d’Herta és proporcionar eines de software de seguretat amb valor afegit centrades en tecnologies biomètriques que facilitin la integració dels seus productes i aplicacions en el camp de la seguretat.

VISIÓ

La visió d’Herta és convertir-se en un líder mundial en el desenvolupament de software per aplicacions de seguretat biomètrica.

VALORS

Honestedat: Fer front als reptes tecnològics I empresarials amb honestedat i respecte cap a totes les parts interessades.

Compromís: Dia a dia la participació activa en l’activitat de l’empresa a tots els nivells.

Lideratge: Liderar en projectes nous i complexos en un entorn difícil i canviant.