BioAccess

BioAccess

BioAccess

El control d’accés biomètric resulta particularment adequat per limitar l’accés d’usuaris a recintes físics com edificis, oficines, sales de servidors i en general àrees de seguretat restringida.

La tecnologia facial permet tant identificar entre les diverses identitats potencials com verificar una identitat proposada per l’usuari.

El control d’accés facial d’Herta Security facilita la gestió dels usuaris en qualsevol moment i, fins i tot, permet incorporar usuaris mitjançant captura de vídeo (on-the-fly). Aquesta tecnologia funciona correctament tot i oclusions parcials de la cara, l’ús d’ulleres, bufandes o gorres, canvis en l’expressió facial i rotacions moderades de la cara, i no permet la suplantació d’usuaris mitjançant fotografies.