BioMarketing

BioMarketing

BioMarketing

A partir de l’anàlisi del rostre de les persones, aquest sistema permet extraure paràmetres com ara sexe, edat aproximada, l’ús d’ulleres i diverses altres característiques de l’expressió facial.

Amb aquesta eina, és possible segmentar al públic objectiu situat davant una pantalla i d’aquesta manera projectar una publicitat determinada, en funció de qui està mirant el contingut en un moment donat.