Banca

Banca

BancaEl sector bancari és un dels més receptius a l'adopció de noves tecnologies que permetin l'automatització i acceleració dels processos d'identificació de persones.

L'objectiu és doble. D'una banda, interessa autenticar als clients, no només en el moment de realitzar transaccions bancàries, sinó també en el moment en què es personen en una oficina (ja sigui a través de llistes blanques o llistes negres).

D'altra banda, és interessant disposar del perfil del visitant i poder comptar quants clients han passat per una oficina en un dia, de cara a establir processos d'optimització del personal i els recursos d'aquesta oficina. En aquest sentit, la tecnologia de reconeixement facial és una de les menys invasives i per tant de major acceptació per part dels usuaris.