Casino

Casino

Casino

Els casinos i el sector del joc en general són escenaris interessants per a la utilització de tecnologies de reconeixement facial. La necessitat d'identificació de les persones per part de l'equip de seguretat d'un casino és bàsica. Es requereix poder determinar qui són les persones les quals no tinguin l’accés autoritzat, especialment en aquells països en què no hi ha una targeta d'identitat ciutadana.

En aquest entorn, hi ha també la necessitat d'identificar la presència dels millors clients (VIP) d'un determinat establiment. La tecnologia de reconeixement facial pot ser de gran ajuda en aquest sentit mitjançant l'ús de les anomenades llistes blanques ..