Eventos deportivos

Esdeveniments esportius

Eventos deportivos

Els estadis esportius són sovint objecte de vandalisme i, en tractar de llocs en què es concentren un gran nombre de persones, qualsevol incident pot esdevenir una tragèdia humana.

Les persones que tenen l'entrada prohibida als estadis aconsegueixen actualment saltar-se aquesta prohibició impunement. Els sistemes de seguretat convencionals no són capaços de limitar l'accés als estadis a uns determinats individus, ja que les entrades no són nominals.

En aquest sentit, la tecnologia de reconeixement facial podria realitzar un escombrat en temps real de les cares en un punt d'accés determinat i enviar alertes si es detecta la presència