Transporte

Transports

Trasnporte

El flux diari de persones que es desplacen en els mitjans de transport és immens. Els aeroports o les estacions de tren són llocs en què habitualment la delinqüència és elevada i en els quals els sistemes d'identificació de persones són de difícil aplicació, ja que el volum de persones és molt elevat. En aquest sentit, els sistemes de reconeixement facial de videovigilància permeten aprofitar el parc de càmeres existent per facilitar la recerca de determinats individus en multituds. Sol tractar-se de sistemes operats per la policia que treballen de forma ininterrompuda i que realitzen múltiples comparacions per minut contra una base de dades de sospitosos.