Αποστολή και Όραμα

Αποστολή

Η αποστολή της Ηerta είναι να παρέχει λογισμικά εργαλεία ασφάλειας, προστιθέμενης αξίας, που επικεντρώνονται στις βιομετρικές τεχνολογίες που διευκολύνουν την ενσωμάτωση των προϊόντων και των εφαρμογών της στον τομέα της ασφάλειας.

Όραμα

Το όραμα της Herta είναι να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη λογισμικών για βιομετρικές εφαρμογές ασφάλειας.

Αξίες

Ειλικρίνεια: Αντιμετωπίζουμε τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ειλικρίνεια και σεβασμό προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Αφοσίωση: Καθημερινή συμμετοχή στη δραστηριότητα της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα.

Ηγεσία: Ανάληψη νέων και σύνθετων έργων σε ένα απαιτητικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον.