BioMarketing

BioMarketing

BioMarketing

Baserat på ansiktsanalys, ger detta system parametrar såsom kön, ungefärlig ålder, användning av glasögon och olika andra egenskaper hos ansikten som ska igenkännas.

Med det här verktyget, beroende på vem som tittar på innehållet i varje givet ögonblick kan målgruppen identifieras och en målspecifik annonsering visas.