Modules

Moduler

Módulos

● BIOMASTER – CENTRALISERAD FÖRVALTNING

Program för  anslutning av flera lokala BioSurveillance- eller BioMarketing-system, tillåter centraliserad förvaltning.

● BioGenerator – SYNTETISKT ÅTERSKAPANDE
BioGenerator ger artificiella rotationer av en persons ansikte som grundar sig på en första bild, och därmed förbättras effektiviteten av igenkänningen.

● Biocom - INTEGRATION MED PROGRAMMET
Biocoms kommunikationsmodul underlättar arbetet med att integrera våra produkter för specifika tillämpningar.

● BioAlarm - REGISTRERINGAR PÅ MOBILA ENHETER
BioAlarm är en extern visualiseringsmodul som möjliggör att ta emot fjärrlarm på Apple / Android mobila enheter.

● BioDatabase - BILDIMPORT
BioDatabase är ett verktyg som underlättar den automatiska överföringen av ett stort antal personer till databasen.

● BioEnrolment - AUTOMATISK REGISTRERING
BioEnrolment tillåter registrering i en databas av alla de personer som passerar framför en kamera, automatiskt och utan samarbete från motivets sida.

● BioRegister – ÖVERVAKAD REGISTRERING
BioRegister är en modul för inskrivning / registrering av personer i övervakat läge.

● BioMail - LARM via e-post
BioMail ger larm via e-post.

● BioCompare - FACIAL FORENSIC ANALYS
BioCompare identifierar en sppecifik person bland alla i en befintlig databas.