Retail

Detaljhandel

Retail

Detaljhandeln behöver lösa problemet med stölder som sker i butik. Denna typ av brott kännetecknas av det faktum att det är oftast samma personer som upprepade gånger begår dessa överträdelser. Därför blir att ha ett system till sitt förfogande som gör det möjligt att identifiera den här typen av personer på de mest utsatta platserna avgörande för att undvika återkommande stölder. Förekomsten av databaser med ansikten på återkommande brottslingar kan bidra till att lösa detta problem.

Å andra sidan finns det också ett växande intresse i att identifiera indelningen av kunderna i en viss affär. System för ansiktsmarknadsföring tillåter analys av besökarnas ansikten och tillhandahåller demografiska uppgifter som gör det möjligt att fastställa profilen för stamkunderna.