Banca

Finans

Banca

Banksektorn är särskilt öppna för att anamma ny teknik som kan automatisera och påskynda processer för personidentifiering. Syftet är tvåfaldigt. Å ena sidan är det intressant att autentisera kunderna, inte bara i samband med bankverksamheten, men också i det ögonblick de kommer in ett kontor, antingen genom  vitlistning eller svartlistning. Å andra sidan är det bra att få tillgång till profilen på besökarna och räkna det dagliga antalet kunder på ett kontor, i syfte att optimera resurser och personal på arbetsplatsen. I denna mening är ansiktsigenkänning en av de minst invasiva och mer allmänt accepterade teknikerna.