Fuerzas de seguridad

Regeringen

Fuerzas de seguridad

Statens säkerhetsapparat är garanter för att skydda ett lands medborgare. Deras arbete betyder att man använder alla mekanismer man kan för att hjälpa dem i deras dagliga strävanden. Bland dessa mekanismer, har tekniken blivit ett sedvanligt verktyg för regeringar. Så det är vanligt att hitta biometriska element som hjälper till att identifiera människor vid gränskontroller. Ansiktsigenkänning är en mycket rekommenderad teknik för användning i denna typ av miljöer, med potentiella tillämpningar inom en mängd olika områden.