Tầm nhìn đổi mới
Chúng tôi là nhà tiên phong trong lĩnh vực nhận diện khuôn mặt, phát triển phần mềm bảo mật, có khả năng nhận diện trong đám đông theo thời gian thực qua camera IP.
Tầm nhìn đổi mới
Chúng tôi là nhà tiên phong trong lĩnh vực nhận diện khuôn mặt, phát triển phần mềm bảo mật, có khả năng nhận diện trong đám đông theo thời gian thực qua camera IP.
Hi-Tech Facial Recognition
An ninh là một trong những mối quan tâm hàng đầu với bất kỳ chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật nào. Cảm giác an tâm, an toàn và luôn được bảo vệ tuy chỉ là một giá trị vô hình nhưng rất đỗi quan trọngĐó là lý do tại sao chúng tôi liên tục cải tiến cải tiến sản phẩm của mình để bạn không cần phải lo lắng về bản thân. Với phần mềm nhận diện khuôn mặt của Herta, bạn có thể cải thiện an ninh của chính mình và giúp mọi người xung quanh cảm thấy an toàn hơn.
Software único
Phần mềm độc đáo
Phần mềm Herta là kết quả của quá trình nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm - một phần mềm duy nhất với những đặc trưng về tốc độ, tính chính xác và dễ sử dụng.
Nuestro equipo
Đội ngũ của Herta
Đối với Herta, con người là nhân tố quan trọng nhất. Chúng tôi đảm bảo để có được một đội ngũ có trình độ cao phù hợp với các giá trị và mục tiêu của chúng tôi, có thể cải thiện và nâng cao trình độ của bản thân.