BioAccess

BioAccess

BioAccess

Điều khiển truy cập sinh trắc học là giải pháp hoàn hảo để kiểm soát người dùng truy cập vào các khu vực như tòa nhà, văn phòng, trung tâm dữ liệu và các khu vực truy cập có giới hạn.

Sinh trắc học khuôn mặt được sử dụng để xác định người dùng từ danh sách kiểm soát truy cập và để xác minh danh tính của họ. Giải pháp kiểm soát truy cập của Herta Security cho phép quản lý người dùng trong thời gian chạy và cho phép người dùng được đăng ký trực tuyến bằng cách chụp video. Công nghệ này mang lại hiệu suất tuyệt vời cho dù có sự che khuất khuôn mặt, sử dụng kính, khăn quàng cổ, thay đổi biểu hiện khuôn mặt, và quay vòng vừa phải. Hơn nữa, nó không cho phép người dùng giả mạo hình ảnh.