Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Herta là cung cấp các công cụ phần mềm bảo mật giá trị gia tăng tập trung vào các công nghệ sinh trắc học nhằm tạo điều kiện cho việc tích hợp các sản phẩm và ứng dụng trong lĩnh vực an ninh.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của Herta là trở thành một công ty dẫn đầu trên thế giới về phát triển phần mềm cho các ứng dụng an ninh sinh trắc học.

Giá trị

Sự trung thực:  Đáp ứng những thách thức công nghệ và kinh doanh với sự trung thực và tôn trọng với các bên liên quan

Cam kết: Theo sát mọi hoạt động của công ty ở các cấp độ khác nhau.

Lãnh đạo: Chỉ đạo và triển khai các dự án mới và phức tạp trong một môi trường đầy thách thức và thay đổi.