Fuerzas de seguridad

Chính phủ

Fuerzas de seguridad

Các cơ quan và lực lượng an ninh của Nhà nước là những người bảo vệ công dân của một quốc gia. Công việc của họ bao gồm cả việc sử dụng tất cả các công cụ trong tầm tay có thể giúp họ thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Trong số các công cụ này, công nghệ đã trở thành một công cụ phổ biến cho các chính phủ. Vì vậy, các yếu tố sinh trắc học thường được sử dụng để giúp xác định đối tượng trong các ứng dụng kiểm soát biên giới. Nhận diện khuôn mặt là một công nghệ được đánh giá cao để sử dụng trong môi trường này, với các ứng dụng tiềm năng trong nhiều loại thiết bị.