Transporte

Vận tải

Trasnporte

Dòng người di chuyển bằng các phương tiện giao thông khác nhau hàng ngày vô cùng lớn. Sân bay hoặc nhà ga là nơi tội phạm hoạt động phổ biến và hệ thống nhận dạng cá nhân khó áp dụng do lượng người rất lớn. Về điểm này, các hệ thống nhận diện khuôn mặt bằng video giám sát giúp bạn có thể tận dụng được mạng lưới camera hiện có để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm những đối tượng cụ thể trong đám đông. Đây thường là các hệ thống do cảnh sát điều hành làm việc không bị gián đoạn, thực hiện so sánh liên tục với cơ sở dữ liệu.