BioMarketing

BioMarketing

BioMarketing

Με βάση την ανάλυση του προσώπου, το σύστημα αυτό επιτρέπει να αναγνωριστούν παράμετροι όπως το φύλο, η ηλικία κατά προσέγγιση, η χρήση γυαλιών και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά έκφρασης του προσώπου.

Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, βασει του ποιος εξετάζει το περιεχόμενο σε μια οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, μπορεί να εντοπιστεί το κοινό στο οποίο στοχεύετε και να προβληθεί μια διαφήμιση συγκεκριμένου στόχου.