Mission och vision

MISSION

Hertas mission uppdrag är att skapa programvara för säkerhetsverktyg med mervärde som fokuserar på biometriska tekniker som underlättar integrationen av deras produkter och tillämpningar inom området säkerhet.

VISION

Hertas vision är att bli världsledande inom utveckling av programvara för biometriska säkerhetsapplikationer.

VÄRDEN

Ärlighet. Möta tekniska och affärsmässiga utmaningar med ärlighet och respekt gentemot alla intressenter.

Engagemang. Dagligt engagemang i företagets verksamhet på alla nivåer.

Ledarskap. Ledande nya och komplexa projekt i en utmanande och föränderlig miljö.