Eventos deportivos

Sport & Events

Eventos deportivos

Sportarenor är ofta föremål för vandalism och eftersom de är platser där ett stort antal människor samlas kan varje incident kan bli en mänsklig tragedi.

För närvarande lyckas människor som är förbjudna tillträde till arenor nonchalera detta förbud ostraffat. Konventionella säkerhetssystem kan inte begränsa tillträde för specifika individer till arenor på grund  faktumet att inträdesbiljetter i allmänhet inte är personliga.

Här kan tekniken för ansiktsigenkänning förverkliga en undersökning, i realtid, av alla ansikten vid en specifik entré och skicka en varning om det upptäcker närvaron av en person vars tillträde till eventet inte är godkänd.