Casino

Sòng bạc

Casino

Sòng bạc và ngành cờ bạc nói chung là những nơi có thể sử dụng các công nghệ nhận diện khuôn mặt. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đội an ninh sòng bạc xác minh người chơi). Họ phải có khả năng xác định những người không được phép tiếp cận, đặc biệt ở những quốc gia không có giấy chứng minh nhân dân.

Trong môi trường này, cũng cần xác định sự hiện diện của khách hàng tốt nhất (VIP) của một cơ sở cụ thể. Công nghệ nhận diện khuôn mặt là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời để làm điều đó, thông qua việc sử dụng các White list.