Eventos deportivos

Sự kiện thể thao

Eventos deportivos

Sân vận động thể thao thường là mục tiêu phá hoại và là nơi có nhiều người tụ tập bất cứ tai nạn nào cũng có thể trở thành thảm họa.

Hiện nay, những người bị cấm vào các sân vận động có thể ngang nhiên phá vỡ lệnh cấm. Các hệ thống an ninh thông thường không thể giới hạn khả năng tiếp cận các sân vận động của các cá nhân cụ thể do thực tế vé vào cửa thường không có giá trị định danh.

Về mặt này, công nghệ nhận diện khuôn mặt có thể thực hiện một cuộc truy xét, so sánh, theo thời gian thực, của tất cả các khuôn mặt tại một điểm truy cập cụ thể và gửi một cảnh báo nếu nó phát hiện sự hiện diện của bất kỳ người nào không có quyền vào khu vực cấm.

.